English
Suomi

Algol-konsernin liiketoiminta kehittyi suotuisasti vuonna 2021

Algol-konsernin liiketoiminta kehittyi suotuisasti vuoden 2021 aikana. Liikevaihto kasvoi 181 miljoonaan euroon ja liikevoitto parani 6,7 miljoonaan euroon. Konsernin kaikki tytäryhtiöt paransivat tulostaan  vuoteen 2020 verrattuna. Useimmat yhtiöistä ylittivät lisäksi niille asetetut tavoitteet.

Kasvuun ja tulosparannukseen vaikuttivat paitsi hyvä kysyntätilanne myös oman toiminnan tehostaminen. Toisaalta raaka-aineiden ja komponenttien pitkät toimitusajat rajoittivat myyntiä jonkin verran. Myös koronapandemiasta aiheutuneet rajoitukset hidastivat myyntiä erityisesti terveydenhuoltoon liittyvillä toimialoilla.

Kuluvan vuoden näkymät toistaiseksi positiiviset

Alkaneen vuoden kehitys on vaikeasti ennakoitavissa. Työvoiman saatavuuteen, toimitusaikoihin, hintakehitykseen ja koronapandemian vaikutuksiin liittyy yhä epävarmuustekijöitä. Ennen kaikkea kuitenkin Venäjän käynnistämät sotatoimet Ukrainassa ovat omiaan vaikuttamaan kielteisesti liiketoimintaamme ja yleiseen talouskehitykseen.  

Näkymät ovat Algolin kannalta kuitenkin toistaiseksi positiiviset. Algol Chemicalsissa jatkuu hyvä kysyntätilanne, Algol Technicsin tilauskanta on vahva, ja terveydenhuoltoon liittyvän liiketoiminnan tilanne näyttää ainakin pääosin normalisoituvan koronapandemiasta johtuvien häiriöiden jälkeen. 

Konsernin eri yhtiöt toimivat monella eri toimialalla ja maantieteellisellä alueella, mikä tuo tasapainoa myös epävarmoina aikoina. Kuluvan vuoden tavoitteena on maltillinen kasvu ja kannattavuuden pitäminen ennallaan.

Avainluvut

Talouden avainluvut20212020
Liikevaihto, M€181151
Käyttökate (EBITDA), M€9,44,7
Liikevoitto (EBIT), M€ 6,71,3
Tulos verojen jälkeen, M€5,5-0,2
Oman pääoman tuotto, %22-1
Omavaraisuusaste, %37,536,9
Nettovelat, M€4,47,8
Henkilöstö (ka)463477

Lisätietoja

Alexander Bargum, toimitusjohtaja, Algol Oy, puh. 040 732 3232