English
Suomi

Algol-konsernin liikevaihto ja tulos hyvässä kasvussa vuonna 2022

Algol-konsernin liiketoiminnan kehitys jatkui suotuisana vuonna 2022. Liikevaihto kasvoi 29 prosentilla 233 miljoonaan euroon ja liikevoitto parani 11,7 miljoonaan euroon. Lähes kaikki konsernin tytäryhtiöt paransivat tulostaan vuoteen 2021 verrattuna ja ylittivät samalla niille asetetut tulostavoitteet. 

Kasvuun ja tulosparannukseen vaikuttivat hyvä kysyntätilanne ja etenkin raaka-aineiden hintojen nousu. Venäjään liittyvän liiketoiminnan alasajo vaikutti toisaalta jonkin verran negatiivisesti liiketulokseen. 

  2022 2021 2020
 Liikevaihto, MEUR 233 181 151
 Käyttökate (EBITDA), MEUR 14,4 9,4 4,7
 Liikevoitto (EBIT), MEUR 11,7 6,7 1,3
 Tulos verojen jälkeen, MEUR 7,8 5,5 -0,2
 Oman pääoman tuotto, % 27 22 -1
 Omavaraisuusaste, % 36,0 37,5 36,9
 Nettovelat, MEUR Nettovelaton 4,4 7,8
 Henkilöstömäärä, ka 476 463 477

Kuluvan vuoden näkymät toistaiseksi vakaat

Vuoden 2023 kehitys on vaikeasti ennakoitavissa. Suhdannenäkymät ovat yleisesti ottaen epävarmat. Algolin kannalta tilanne näyttää kuitenkin vakaalta. Konsernin eri yhtiöt toimivat monella eri toimialalla ja maantieteellisellä alueella, mikä tuo tasapainoa myös epävarmoina aikoina. 

Kuluvan vuoden tunnuslukujen arvioidaan jäävän edellistä vuotta hieman alemmalle tasolle. Arviomme mukaan suoritus vastaa kuitenkin pidemmän aikavälin tavoitteita sekä odotuksia maltillisesta kasvusta, jatkuvasta tulosparannuksesta ja taseen vahvistamisesta.