English
Suomi

Algol-konsernin vuoden 2019 tulos: Myynnin supistuminen ja kertaluontoiset erät heikensivät liiketulosta 

Algol-konsernin tilikauden 2019 tulos rahoituserien ja verojen jälkeen oli selvästi edellistä tilikautta parempi. Myös vakavaraisuus kehittyi suotuisasti. Pienensimme vuoden aikana konsernin velkataakkaa merkittävästi. Lisäksi tehostimme yleishallinnon kuluja ja pidimme olosuhteisiin nähden hyvää huolta kassavirrasta. 

Myynnin supistuminen usealla toimialalla ja monet raskaat kertaluontoiset erät konsernitasolla aiheuttivat kuitenkin merkittävän heikennyksen liiketulokseen. Konsernin liikevaihto pieneni seitsemällä prosentilla edelliseen tilikauteen verrattuna. 

Algol Chemicalsin liikevaihto pieneni noin seitsemällä prosentilla, mikä osittain selittyy kysyntätilanteen heikkenemisellä yhtiön suurimmilla markkinoilla sekä eräiden tuotteiden toimitusvaikeuksilla. Samalla karsittiin tietoisesti pois joidenkin heikosti kannattavien tuotteiden myyntiä. Tulosta rasittivat myös uusien hankkeiden kehittyminen odotettua hitaammin. Vaikka vuoden 2019 tulos jäi heikoksi, yritys on säilyttänyt asemansa asiakkaiden ja päämiesten luotettuna kumppanina. Panostimme vuoden aikana tulevaan kasvuun investoimalla yrityksen omaan tuotanto- ja palveluliiketoimintaan.

Algol Technicsin huolto- ja kunnossapitopalveluiden vuosi oli erinomainen sekä kasvun että tuloksen kannalta. Yhtiö onnistui kehittämään omaa toimintaansa myönteisellä tavalla ja kasvattamaan myös asiakaspohjaa merkittävästi. Myös tuotemyynti saavutti hyvän tuloksen. Sen sijaan projektiliiketoiminta jäi kauas myynti- ja tulostavoitteistaan, joskin tilauskanta vahvistui kohti loppuvuotta. 

Konsernin terveydenhuoltoalan yhtiöissä, Histolab Productsissa, Algol Trehabissa ja Algol Diagnosticsissa, jatkui lievästi positiivinen kasvu. Tulos oli tyydyttävällä tasolla ja selvästi parempi kuin vuotta aiemmin. 

Kuluvan vuoden aikana tehostamme toimintaa ja kehitämme organisaatiota. Tavoitteena on maltillinen kasvu ja merkittävä tulosparannus. Vuoden ensimmäisen kvartaalin kehitys on monilta osilta ollut odotusten mukainen. Näkymät ovat kuitenkin epävarmat johtuen koronapandemiasta ja sen toistaiseksi vaikeasti ennakoitavista seurauksista. 

Avainluvut

Talouden avainluvut20192018
Liikevaihto M€164,6177,6
Tilikauden tulos M€-0,6-1,5
Bruttoinvestoinnit M€2,72,0
Pysyvät vastaavat M€20,920,8
Vaihtuvat vastaavat M€47,962,6
Vaihto-omaisuus M€20,820,1
Saamiset M€24,937,7
Rahat ja pankkisaamiset M€2,14,8
Oma pääoma M€23,424,5
Korollinen vieras pääoma M€15,925,1
Koroton vieras pääoma M€27,832,9
Taseen loppusumma M€68,883,4
Quick ratio0,70,9
Current ratio1,41,5
Omavaraisuusaste %36,633,5
Henkilöstö keskimäärin454408
Henkilöstö Suomessa329285

Lisätietoja

Alexander Bargum, toimitusjohtaja, Algol Oy, puh. 040 732 3232