English
Suomi

Vastuullisuus yhä kiinteämmin osaksi Algol-konsernin jokapäiväistä työtä

Algol-konsernin yhteiset arvot sekä liiketoiminnan periaatteet luovat perustan toiminnallemme ja määrittävät tapaamme hoitaa päivittäistä liiketoimintaamme. Terveys-, turvallisuus- ja ympäristöpolitiikka sekä laatupolitiikka ohjeistavat henkilöstöämme käytännön vastuullisuustyössä.

Konsernin vastuullisuustavoitteiden keskiössä ovat henkilöstö, ympäristö ja vastuullinen liiketoiminta. Lisäksi tytäryhtömme ovat määrittäneet omalle liiketoiminnalleen oleelliset vastuullisuustavoitteet. Työssä huomioitiin sidosryhmille tehdyn kyselyn tulokset, joiden perusteella muun muassa tuoteturvallisuus ja toimitusketjun jäljitettävyys ovat nousseet asiakkaillamme yhä tärkeämmiksi.

Vuonna 2021 otimmekin käyttöön sekä toimittajaarvioinnin että liiketoimintaperiaatteet toimittajille ja alihankkijoille (Supplier CoBC).

Tutustu Algol-konsernin vastuullisuusraporttiin 2023. 

208

M€, Liikevaihto 2023

77,6

%, CoBC:n allekirjoitusprosentti

94,2

%, kehityskeskustelut

1

Whistleblowing-ilmoitusten määrä