English
Suomi

Ympäristövastuu

Minimoimme toimintojemme ympäristövaikutukset ja käytämme luonnonvaroja tehokkaasti. Kehitämme käytäntöjämme ja ohjeistustamme jatkuvasti. Varmistamme, että kaikki työntekijämme tuntevat ohjeistukset ja niiden vaikutukset omaan työhönsä.

Algolin kaikki toimialat ovat ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 -standardien mukaisesti sertifioituja. Suomessa olemme tehneet sopimuksen Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n kanssa ja kannamme täten ympäristövastuumme pakkausten hyötykäytön ja kierrätyksen osalta. Algol Chemicals Oy on sitoutunut kemikaalikaupan Responsible Care - Vastuu huomisesta -ohjelmaan.

Energiankäyttö

Energiankäyttöä tehostamalla vaikutamme sekä liiketoiminnan kannattavuuteen että vähennämme päästöistä aiheutuvia ympäristöhaittoja. Seuraamme aktiivisesti päätoimipaikkamme sekä tuotantolaitoksiemme energiankulutusta ja pyrimme vähentämään sekä sähkön- että kaukolämmön kulutusta jatkuvasti. Talo- ja valaistustekniikkaa uudistamalla olemme onnistuneet vähentämään pääkonttorimme sähkön- ja kaukolämmön kulutusta viimeisten vuosien aikana. Tavoitteena on laajentaa energiankulutuksen seuranta kaikkiin toimipaikkoihimme lähivuosien aikana.

Päästöt

Algolin toimesta liikutetaan materiaalivirtoja tavaranvalmistajilta omiin ja asiakkaidemme varastoihin. Lukuisia työntekijöitämme liikkuu päivittäin huoltokohteisiin asiakkaiden tiloihin. Matkaamme asiakas- ja kumppanitapaamisiin kaikkialla toimialueellamme, yli maa- ja aluerajojen.

Käytämme logistiikassa ympäristövastuullisesti toimivia yhteistyökumppaneita siirtääksemme tuotteet, tarvikkeet ja raaka-aineet määränpäähänsä mahdollisimman vähäisin ympäristöhaitoin omia ja asiakkaidemme arvoja kunnioittaen.

Konsernissa on käytössä kaikkiaan hieman yli 120 ajoneuvoa (huoltotehtävissä käytettävät tuotantoautot ja henkilöstön työsuhdeautot). Vähennämme liikkumisesta aiheutuvaa ympäristökuormitusta rajoittamalla käyttämiemme ajoneuvojen päästöjä. Pyrimme suunnitelmalliseen liikkumiseen ja matkustamiseen vähentääksemme liikenteestä aiheutuvaa ympäristökuormitusta.

Jätteet

Vastuullinen toiminta jätteiden käsittelyssä vähentää toimintamme ympäristöhaittoja. Tehokas jätteiden lajittelu, kierrätys ja hyötykäyttö säästää luonnonvaroja ja lisää ympäristömme siisteyttä ja viihtyisyyttä. Seuraamme jatkuvasti kierrätysastetta ja Algol-konsernin kaikissa toimipisteissä on olemassa paikkakohtaiset lajitteluohjeet.

Tulosteiden määrän vähentäminen 

Algolissa on seurattu paperinkulutusta sekä laite- että henkilökohtaisesti jo vuosia ja raportointiin pyritään ottamaan mukaan kaikki Algolin toimipisteet myös ulkomailla. Paperitulosteiden määrän vähentämistavoite on osa Algol-konsernin ympäristöohjelmaa.

Kuljetukset

Paikalliset varastot yrityksen koko toimialueella mahdollistavat kuljetusten optimoinnin. Käytämme kuljetuspalveluiden tuottajina tunnetuja toimijoita ja tarkistamme aina, että yhteistyöyrityksemme on hoitanut kaikki tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet.

Kannamme vastuumme ympäristö- ja turvallisuusasioissa vaatimalla kaikilta yhteistyökumppaneiltamme sitoutumista vastuullisuuteen samalla tavalla kuin itse sitoudumme. Olemme laatineet yhteistyökumppaneille ohjeistuksen (requirement profile for road and intermodal transport), jonka vaadimme kaikkien kuljetusyhteistyökumppaneiden hyväksyvän ja allekirjoittavan.

Tutustu ympäristövastuumittareihimme.