English
Suomi

Tutustu vastuullisuusmittareihimme.

 

Raportoivan organisaation nimi: Algol-konserni

Henkilöstön määrä 2021 (ka): 463.

Toimitusjohtajan katsaus: Algol-konsernin liiketoiminta kehittyi suotuisasti vuonna 2021

Ympäristövastuu

Energian kulutus

Pääkonttorin sähkön ja kaukolämmön kulutus (MWh) vuosina 2019-2021.

Algol Energiankulutus 2019-2021

Tuotantolaitosten sähkönkulutus (MWh) vuosina 2019-2021.

Algol Tuotantolaitosten sähkönkulutus vuosina 2019-2021.

Tulostuspaperin määrä

Tulostuspaperin väheneminen vuosina 2017-2021.

Käytetyn tulostuspaperin määrä

Syntyneen jätteen hyödyntämisaste

Syntyneen jätteen hyödyntämisaste vuosina 2018-2021. Luvut on kerätty konsernin Suomen toiminnoista.

Algol Jätteiden käsittely

CO2-päästöarvo

Tavoitteemme vuonna 2021 oli alle 160 g/km. *Luku koskee henkilöautoja.

Algol CO2-päästöarvo

ISO-sertifioidut toimipisteet

Toimipisteitä yhteensä 44, joista sertifioituja on 31.

Algol ISO-sertifioidut toimipisteet

sosiaalinen vastuu

Algol Henkilöstön määrä

Henkilöstön määrä

Henkilöstön määrä vuoden 2021 lopussa.

Algol Uuden palkatun henkilöstön määrä

Uusi henkilöstö

Uuden palkatun henkilöstön määrä vuonna 2021.

Algol Liiketoimintaperiaatteiden läpikäyntiaste

Liiketoimintaperiaatteidemme läpikäyntiaste

Liiketoimintaperiaatteiden läpikäyntiaste Algol-konsernissa vuonna 2021. Vuoden 2022 tavoitteeksi henkilöstölle on kirjattu 100 %:n läpikäyntiaste.

Algol Tapaturmat

Tapaturmat

Tapaturmat Algol-konsernissa vuonna 2021.

Algol Tapaturmataajuus

Tapaturmataajuus

Tapaturmataajuus (LTIF) Algol-konsernissa vuonna 2021.

Algol Turvallisuushavainnot

Turvallisuushavainnot

Turvallisuushavaintojen määrä Algol-konsernissa vuonna 2021. Luku sisältää turvallisuuskävelyjen aikana tehdyt havainnot. Turvallisuuskävelyjä tehtiin 129 kpl.

Algol WhistleB-ilmoitusten määrä

WhistleB-ilmoitusten määrä

WhistleB-ilmoitusten määrä Algol-konsernissa vuosina 2020-2021. Keskimääräinen läpikäyntiaika 10 päivää.

Algol-konsernissa käydyt kehityskeskustelut

Kehityskeskustelut

Algol-konsernissa käydyt kehityskeskustelut vuonna 2021.

Algol Naisten ja miesten osuus johdossa ja hallintoelimissä.

Tasa-arvo hallintoelimissä


Naisten ja miesten osuus johdossa ja hallintoelimissä.

Algol Tasa-arvoa koskevat politiikat ja ohjelmat

Tasa-arvoa koskevat politiikat ja ohjelmat

Algolissa toteutetaan ja edistetään tasa-arvoa ja tasapuolista kohtelua. Tasa-arvosuunnitelma on osana vuosittain päivittyvää henkilöstösuunnitelmaa.

Algol Lahjusten vastaanottamista kokeva politiikka ja valvontamekanismi

Lahjusten vastaanottamisen valvontamekanismi

Olemme linjanneet ja kuvanneet lahjusten vastaanottamista koskevan politiikan ja valvontamekanismin liiketoimintaperiaatteissamme. Lue lisää.

taloudellinen vastuu

Liikevaihto alueittain (M€)

Liikevaihdon jakauma maantieteellisesti vuonna 2021.

Algol Liikevaihto alueittain

Hankittujen tavaroiden, materiaalien ja palveluiden ostot

Konsernin ostot vuosina 2017-2021.

Algol Hankittujen tavaroiden, materiaalien ja palveluiden ostot

Henkilöstön palkat ja etuudet

Konsernin henkilöstölle maksetut palkat ja etuudet vuosina 2017-2021.

Algol Henkilöstön palkat ja etuudet

Maksetut osingot

Konsernin maksamat osingot vuosina 2017-2021.

Algol Maksetut osingot

Muut materiaalit

Liiketoimintaperiaatteet, pdf

Laatupolitiikka, pdf

Terveys-, turvallisuus- ja ympäristöpolitiikka, pdf

Algolin Espoon toimipisteen turvallisuusohje, pdf

Sertifikaatit

Laatusertifikaatti ISO 9001:2015

Ympäristösertifikaatti ISO 14001:2015

Työterveys- ja työturvallisuussertifikaatti ISO 45001:2018


ISO_9001_ISO_14001_ISO_45001_COL
Vastuu Huomisesta -logo