English
Suomi

Tutustu vastuullisuusmittareihimme.

 

Raportoivan organisaation nimi: Algol-konserni

Henkilöstön määrä 2020 (ka): 477.

Toimitusjohtajan katsaus: Algol-konsernin vuoden 2020 tulos: Liiketulos kasvoi merkittävästi

Ympäristövastuu

Energian kulutus

Pääkonttorin sähkön ja kaukolämmön kulutus (MWh) vuosina 2018-2020.

Algol Energiankulutus 2018-2020

Tuotantolaitosten sähkönkulutus vuosina 2018-2020.

Tuotantolaitosten sähkönkulutus

Tulostuspaperin määrä

Tulostuspaperin väheneminen vuosina 2016-2020.

Algol Tulostuspaperin määrä

Syntyneen jätteen hyödyntämisaste

Syntyneen jätteen hyödyntämisaste vuosina 2016-2020. Luvut on kerätty konsernin Suomen toiminnoista.

Algol Jätteiden käsittely

CO2-päästöarvo

Tavoitteemme vuonna 2020 oli alle 180 g/km. *Luku koskee henkilöautoja.

Algol CO2-päästöarvo

ISO-sertifioidut toimipisteet

Toimipisteitä yhteensä 44, joista sertifioituja on 31.

Algol ISO-sertifioidut toimipisteet

sosiaalinen vastuu

Algol Henkilöstön määrä

Henkilöstön määrä

Henkilöstön määrä vuoden 2020 lopussa.

Algol Uuden palkatun henkilöstön määrä

Uusi henkilöstö

Uuden palkatun henkilöstön määrä vuonna 2020.

Algol Liiketoimintaperiaatteiden läpikäyntiaste

Liiketoimintaperiaatteidemme läpikäyntiaste

Liiketoimintaperiaatteiden läpikäyntiaste Algol-konsernissa vuonna 2020. Vuoden 2021 tavoitteeksi henkilöstölle on kirjattu 100 %:n läpikäyntiaste.

Algol Tapaturmat

Tapaturmat

Tapaturmat Algol-konsernissa vuonna 2020.

Tapaturmataajuus Algol-konsernissa vuonna 2020.

Tapaturmataajuus

Tapaturmataajuus Algol-konsernissa vuonna 2020.
(2019 3,6 %)

Algol Turvallisuushavainnot

Turvallisuushavainnot

Turvallisuushavaintojen määrä Algol-konsernissa vuonna 2020. Luku sisältää turvallisuuskävelyjen aikana tehdyt havainnot. Turvallisuuskävelyjä tehtiin 28 kpl.

Algol WhistleB-ilmoitusten määrä

WhistleB-ilmoitusten määrä

WhistleB-ilmoitusten määrä Algol-konsernissa vuosina 2019-2020. Keskimääräinen läpikäyntiaika 8,7 päivää.

Algol-konsernissa käydyt kehityskeskustelut

Kehityskeskustelut

Algol-konsernissa käydyt kehityskeskustelut vuonna 2020.

Algol Naisten osuus johdossa ja hallintoelimissä

Tasa-arvo hallintoelimissä


Naisten ja miesten osuus johdossa ja hallintoelimissä.

Algol Tasa-arvoa koskevat politiikat ja ohjelmat

Tasa-arvoa koskevat politiikat ja ohjelmat

Algolissa toteutetaan ja edistetään tasa-arvoa ja tasapuolista kohtelua. Tasa-arvosuunnitelma on osana vuosittain päivittyvää henkilöstösuunnitelmaa.

Algol Lahjusten vastaanottamista kokeva politiikka ja valvontamekanismi

Lahjusten vastaanottamisen valvontamekanismi

Olemme linjanneet ja kuvanneet lahjusten vastaanottamista koskevan politiikan ja valvontamekanismin liiketoimintaperiaatteissamme. Lue lisää.

taloudellinen vastuu

Liikevaihto alueittain (M€)

Liikevaihdon jakauma maantieteellisesti vuonna 2020.

Algol Liikevaihto alueittain

Hankittujen tavaroiden, materiaalien ja palveluiden ostot

Konsernin ostot vuosina 2016-2020.

Algol Hankittujen tavaroiden, materiaalien ja palveluiden ostot

Henkilöstön palkat ja etuudet

Konsernin henkilöstölle maksetut palkat ja etuudet vuosina 2016-2020.

Algol Henkilöstön palkat ja etuudet

Maksetut osingot

Konsernin maksamat osingot vuosina 2016-2020.

Algol Maksetut osingot

Muu yritysvastuumateriaali

 

Liiketoimintaperiaatteet, pdf

Laatupolitiikka,  pdf

Terveys-, turvallisuus- ja ympäristöpolitiikka, pdf

Algolin Espoon toimipisteen turvallisuusohje, pdf

Algol Chemicalsin Espoon toimipisteen turvallisuustiedote, pdf

Algol Chemicalsin Turun toimipisteen turvallisuustiedote, pdf

 

Johtamisjärjestelmäsertifikaatit

Laatusertifikaatti ISO 9001:2015

Ympäristösertifikaatti ISO 14001:2015

Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä ISO 45001:2018


ISO_9001_ISO_14001_ISO_45001_COL
Vastuu Huomisesta -logo