English
Suomi

Tutustu vastuullisuusmittareihimme.

Ympäristövastuu

Energian kulutus

Pääkonttorin sähkön ja kaukolämmön kulutus (MWh) vuosina 2020-2022.

Algol Energiankulutus

Toimipisteiden sähkönkulutus (MWh) vuosina 2020-2022. Luku koskee vain Algol Chemicalsin Turun ja Kvarntorpin toimipisteitä.

Algol Tuotantolaitosten sähkönkulutus.

Syntyneen jätteen hyödyntämisaste

Syntyneen jätteen hyödyntämisaste vuosina 2020-2022. Luvut on kerätty konsernin Suomen toiminnoista.

Algol Jätteiden käsittely

CO2-päästöarvo

Tavoitteemme vuonna 2022 oli alle 160 g/km. *Luku koskee leasing-autoja.

Algol CO2-päästöarvo

ISO-sertifioidut toimipisteet

Luku sisältää kaikki sertifikaatit.

Algol ISO-sertifioidut toimipisteet

sosiaalinen vastuu

Algol Henkilöstön määrä

Henkilöstön määrä

Henkilöstön määrä vuoden 2022 lopussa.

Algol Uuden palkatun henkilöstön määrä

Uusi henkilöstö

Uuden palkatun henkilöstön määrä vuonna 2022.

Algol Liiketoimintaperiaatteiden läpikäyntiaste

Liiketoimintaperiaatteidemme läpikäyntiaste

Liiketoimintaperiaatteiden läpikäyntiaste Algol-konsernissa vuonna 2022. Vuoden 2023 tavoitteeksi henkilöstölle on kirjattu 100 %:n läpikäyntiaste.

Algol Tapaturmat

Tapaturmat

Tapaturmat Algol-konsernissa vuonna 2022.

Algol Tapaturmataajuus

Tapaturmataajuus

Tapaturmataajuus (LTIF) Algol-konsernissa vuonna 2022.

Algol Turvallisuushavainnot

Turvallisuushavainnot

Turvallisuushavaintojen määrä Algol-konsernissa vuonna 2022. Luku sisältää turvallisuuskävelyjen aikana tehdyt havainnot. Turvallisuuskävelyjä tehtiin 174 kpl.

Algol WhistleB-ilmoitusten määrä

WhistleB-ilmoitusten määrä

WhistleB-ilmoitusten määrä Algol-konsernissa vuosina 2021-2022.

Algol-konsernissa käydyt kehityskeskustelut

Kehityskeskustelut

Algol-konsernissa käydyt kehityskeskustelut vuonna 2022. Tavoite vuodelle 2023 on 100%.

Algol Naisten ja miesten osuus johdossa ja hallintoelimissä.

Tasa-arvo hallintoelimissä


Naisten ja miesten osuus johdossa ja hallintoelimissä.

Algol Tasa-arvoa koskevat politiikat ja ohjelmat

Tasa-arvoa koskevat politiikat ja ohjelmat

Algolissa toteutetaan ja edistetään tasa-arvoa ja tasapuolista kohtelua. Tasa-arvosuunnitelma on osana vuosittain päivittyvää henkilöstösuunnitelmaa.

Algol Lahjusten vastaanottamista kokeva politiikka ja valvontamekanismi

Lahjusten vastaanottamisen valvontamekanismi

Olemme linjanneet ja kuvanneet lahjusten vastaanottamista koskevan politiikan ja valvontamekanismin liiketoimintaperiaatteissamme. Lue lisää.

taloudellinen vastuu

Liikevaihto alueittain (M€)

Liikevaihdon jakauma maantieteellisesti vuonna 2022.

*Venäjältä ei kertynyt liikevaihtoa enää heinäkuun 2022 jälkeen.

Algol Liikevaihto alueittain

Hankittujen tavaroiden, materiaalien ja palveluiden ostot

Konsernin ostot vuosina 2018-2022.

Algol Hankittujen tavaroiden, materiaalien ja palveluiden ostot

Henkilöstön palkat ja etuudet

Konsernin henkilöstölle maksetut palkat ja etuudet vuosina 2018-2022.

Algol Henkilöstön palkat ja etuudet

Maksetut osingot

Konsernin maksamat osingot vuosina 2018-2022.

Algol Maksetut osingot