English
Suomi

Parempaa laatua sekä kustannussäästöjä kuumasinkitykseen

Artikkeli

Fluksin raudanpoistoyksikkö tehostaa jatkossa Teknotyö Kuumasinkitys Oy:n tuotantoa

Teknotyö Kuumasinkitys Oy:n Järvenpään yksikköön asennettiin huhtikuun alussa uraauurtava fluksin raudanpoistolaite. Laite itsessään on ensimmäinen laatuaan ja koostuu  2.5 x 2.5 m puhdistusyksiköstä. Se on kompakti versio merikontin kokoisesta alkuperäisestä laitteesta, joka koostuu kahdesta yksiköstä. Laite on asennettu metallilavan päälle, joka mahdollistaa yksikön siirron paikasta toiseen. Tämän ansiosta Teknotyö voi hyödyntää laitetta sekä Järvenpään että Ylistaron tehtaillaan.

Täysin automatisoitu fluksin raudanpoistolaite modernisoi Teknotyön tehtaissa käytössä olleen, monista kuumasinkityslaitoksista tutun perinteisen raudanpoistoprosessin, joka vaatii paitsi henkilöresursseja, mutta myös pysäyttää tuotantoprosessin puhdistuksen ajaksi. Vanhassa prosessissa menetettiin arvokkaita sinkkisuoloja liian korkean pH:n vuoksi, joka oli seurausta arvioon perustuvasta ammoniakin annostelusta. Samasta syystä vain osa raudasta saatiin poistettua ja tämä taas heijastui lopputuotteiden laatuun.

Laite pumppaa fluksin reaktoriin, johon ammoniakkivesi ja vetyperoksidi annostellaan tarkasti tarpeen mukaan. Prosessin tuloksena syntynyt rautaliete suodatetaan ja kuivataan, ja puhdas fluksi palautetaan takaisin altaaseen. Suotopuristimen ainutlaatuinen teknologia optimoi palautettavan, arvokasta sinkkikloridia sisältävän fluksin määrän. Täysin automatisoitua järjestelmää hallinnoidaan antureilla, jotka analysoivat sisääntulevaa fluksia ja puhdistuksen tulosta, mutta myös nostavat työturvallisuuden tasoa. Jos esimerkiksi puhdistettavan fluksin pH laskee asetetun raja-arvon alle liian alhaisen ammoniakkipitoisuuden vuoksi, yksikön hälytin menee päälle ja yksikkö pysähtyy. Vetyperoksidin määrää voidaan seurata yksikön näytöltä ja sen määrää voidaan optimoida raudanpoiston nopeuttamiseksi.

Sähköistä sekoituspumppua lukuun ottamatta koko järjestelmä toimii paineilmalla. Tämä poistaa ylikuumenemisen ja oikosulun mahdollisuuden; sähköisessä sekoituspumpussa on lisäksi hälytin ylikuumenemisen varalta. Pumpuissa ei ole käytetty metalliosia, jonka ansiosta korroosion vaaraa ei ole. Kaikki pumput ovat selkeästi merkitty numeroin helpottamaan operointia. Ylläpitotoimia ei yleensä vaadita, mutta jos jotakin täytyy korjata, onnistuu se helposti vaihdettavilla varaosilla. Etävalvonta onnistuu ohjauspaneelissa olevan portaalin kautta.

Laitteella saavutettavat hyödyt

Uusi raudanpoistoyksikkö tulee parantamaan Teknotyö Kuumasinkitys Oy:n koko tuotantoprosessia automatisoimalla fluksin puhdistuksen, minimoimalla menetetyn sinkin määrän sekä maksimoimalla tuotettujen tuotteiden laadun.

“Fluksin rautapitoisuudesta syntyvä tuhka ei ainoastaan vaikuta tuotteen lopputulokseen vaan aiheuttaa myös ylimääräistä työtä kuumasinkityksen jälkeen. Se sitoo myös sinkkiä, joka on kuumasinkityksen suurin yksittäinen lopputuotteen hintaan vaikuttava tekijä”, Mika Linnainmaa, Teknotyö Kuumasinkitys Oy:n omistaja toteaa.

“Emme olisi koskaan löytäneet tätä ratkaisua ilman Algol Chemicalsin metallinkäsittelyn tiiminvetäjää Niko Mikkolaa. Lukuisat myyntimiehet ovat minuun yhteydessä tarjoten erinäisiä prosessia parantavia tuotteita, mutta uuden tuotteen lisääminen kemialliseen prosessiin on aina riski. Jos tuote ei toimi, koko altaan sisältö saatetaan joutua tyhjentämään ja toimittamaan puhdistuslaitokselle. Pahimmassa tapauksessa koko sinkitys prosessi vaarantuu. Algol Chemicalsin kanssa tunnen olevani hyvissä käsissä ja minulle tarjotut tuotteet ja palvelut todella parantavat prosessejamme ja liiketoimintamme kannattavuutta”, lisää Linnainmaa.

Uusi laite voi poistaa fluksista jopa 80kg rautaa yhden vuorokauden aikana ja se parantaa fluksin laatua välittömästi. Täysin puhdas fluksi saavutetaan Järvenpäässä muutamassa viikossa. Tämä tulee vaikuttamaan välittömästi lopputuotteiden laatuun, käytetyn lämmitysenergian määrään, rautajätteen määrään sekä vähentyneen tuhkan myötä myös sinkkikustannuksiin. 

Tagit:  Algol Chemicals