English
Suomi

Algol-konsernin vuoden 2021 yritysvastuutavoitteissa on huomioitu sidosryhmäkyselyn tulokset

Uutinen 15.2.2021

Olemme julkaisseet Algol-konsernin yritysvastuutavoitteet vuodelle 2021. Tavoitteet ovat yhteiset kaikille konsernin yhtiöille, ja seuraamme niiden edistymistä ja toteutumista vuositasolla. 

Yritysvastuutavoitteilla pyrimme varmistamaan turvallisuuden ja vastuullisuuden kaikessa toiminnassamme. Yritysvastuutavoitteissamme on huomioitu Terveys-, turvallisuus- ja ympäristöpolitiikka sekä Laatupolitiikka. Tavoitteiden asetannassa on huomioitu myös vuoden 2020 syksyllä tekemämme sidosryhmäkyselyn tulokset.

Olemme omassa tavoiteasetannassamme peilanneet lisäksi, mihin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (Agenda 2030) me Algolissa voimme vaikuttaa joko suoraan tai epäsuorasti.

Vastuullisuusohjelman keskiössä ovat henkilöstö, ympäristö ja vastuullinen liiketoiminta

Konsernin vuoden 2021 vastuullisuusohjelman keskiössä ovat henkilöstö, ympäristö ja vastuullinen liiketoiminta. Näistä muodostuu viisi teemaa, joista kaksi koskee henkilöstöämme, kaksi ympäristöämme ja yksi liiketoimintaamme. 

Henkilöstö

  • Nolla tapaturmaa (Zero accidents).
  • Hyvinvoiva ja toimiva työyhteisö (Healthy and Functional Work Community).

Ympäristö

  • Toimintojemme ympäristövaikutuksien minimointi (Minimised environmental impact of our operations).
  • Resurssien ja energian tehokas kulutus (Efficient Resource & Energy Consumption).

Vastuullinen liiketoiminta

  • Parantunut toiminnan laatu (Improved Operational Quality).

Tämän vuoden aikana määrittelemme konserniin kuuluville yhtiöille myös pitkän aikavälin tavoitteet. 

Lisätietoja

Tor Edgren, Group Corporate Responsibility Manager, p. 050 5257 625.