English
Suomi

Algol-konsernin vuoden 2020 tulos: Liiketulos kasvoi merkittävästi

Tiedote 23.3.2021

Algol-konserni kasvatti vuonna 2020 liiketulostaan merkittävästi. Liikevaihto jäi kuitenkin edellistä vuotta noin kahdeksan prosenttia pienemmäksi. Koronapandemian vuoksi syntyi joitakin kustannussäästöjä, mutta ennen kaikkea kulurakennetta onnistuttiin keventämään myös pysyvämmin. Kassavirta oli hyvä, nettovelat pienenivät selvästi ja konsernin vakavaraisuus parani.  

Epävarmasta ja osittain haasteellisesta markkinatilanteesta huolimatta Algol Chemicalsin liikevaihto pysyi lähes edellisen vuoden tasolla. Tuloksentekokyky puolestaan vahvistui merkittävästi. Koronatilanteen vaikutukset toimintaan jäivät melko vähäisiksi.

Algol Technicsin kehitys jatkoi vakaana, joskin projektiliiketoiminnan kasvu- ja tulostavoitteet eivät vielä toteutuneet. Joitakin projektitilauksia lykättiin koronapandemian aiheuttaman yleisen epävarmuuden vuoksi. Lisäksi kunnossapitoliiketoiminnassa asiakkaat rajoittivat joissakin tapauksissa pääsyn huoltokohteisiin. Kokonaisuudessaan tulos oli kuitenkin olennaisesti parempi kuin vuotta aiemmin.

Konsernin terveydenhuoltoalan yhtiöissä Histolab Productsissa ja Algol Trehabissa koronapandemian vaikutukset myyntiin ja tulokseen olivat huomattavat. Ennen kaikkea laitemyynti ja sovitettavien apuvälineiden myynti vaikeutuivat merkittävästi asiakastapaamisten rajoittamisen vuoksi. Sen sijaan Algol Diagnosticsissa myynti sujui odotusten mukaisesti, ja tulos oli hyvä.

Kuluvan vuoden tavoitteena on selkeä kasvu ja jatkuva tulosparannus. Vuoden ensimmäisen kvartaalin kehitys on ollut pääosin odotusten mukainen. Näkymät ovat edelleen epävarmat johtuen koronapandemian ennustamattomuudesta. Konsernin monialaisuus ja viime vuonna toteutetut sopeuttamistoimenpiteet luovat kuitenkin vankan pohjan sille, että Algol kohtaa tulevat haasteet ja mahdollisuudet entistä vahvempana. 

 

 20202019
Liikevaihto M€ 151165
Käyttökate (EBITDA) M€ 4,7-0,6
Liiketulos (EBIT) M€1,3-4,2
Omavaraisuusaste %36,936,6
Nettovelat M€ 7,813,8
Henkilöstömäärä (ka)477454

 

Lisätietoja

Alexander Bargum, toimitusjohtaja, Algol Oy, puh. 040 732 3232.

Algol lyhyesti

Algol on suomalainen kaupan monialakonserni. Toimimme laajassa kansainvälisessä kumppaniverkostossa vastuullisesti yli 127 vuoden kokemuksella. Ratkaisumme parantavat teollisuuden tuotannon laatua ja turvaavat sen sujuvuutta. Terveydenhuollossa vahvistamme paremman elämän edellytyksiä.

Algol-konsernin vuoden 2020 liikevaihto oli 151 MEUR. Työllistämme lähes 500 ammattilaista kymmenessä maassa.