English
Suomi

Algol-konsernin vuoden 2019 tulos: Myynnin supistuminen ja kertaluontoiset erät heikensivät liiketulosta

Tiedote 26.3.2020

Algol-konsernin vuoden 2019 nettotulos rahoituserien ja verojen jälkeen oli selvästi edellistä tilikautta parempi. Myös vakavaraisuus kehittyi suotuisasti. Pienensimme vuoden aikana konsernin velkataakkaa merkittävästi. Lisäksi tehostimme yleishallinnon kuluja ja pidimme olosuhteisiin nähden hyvää huolta kassavirrasta. 

Myynnin supistuminen usealla toimialalla ja monet raskaat kertaluontoiset erät konsernitasolla aiheuttivat kuitenkin merkittävän heikennyksen liiketulokseen. Konsernin liikevaihto pieneni seitsemällä prosentilla edelliseen tilikauteen verrattuna. 

Algol Chemicalsin liikevaihto pieneni noin seitsemällä prosentilla, mikä osittain selittyy kysyntätilanteen heikkenemisellä yhtiön suurimmilla markkinoilla sekä eräiden tuotteiden toimitusvaikeuksilla. Samalla karsittiin tietoisesti pois joidenkin heikosti kannattavien tuotteiden myyntiä. Tulosta rasittivat myös uusien hankkeiden kehittyminen odotettua hitaammin. Vaikka vuoden 2019 tulos jäi heikoksi, yritys on säilyttänyt asemansa asiakkaiden ja päämiesten luotettuna kumppanina. Panostimme vuoden aikana tulevaan kasvuun investoimalla yrityksen omaan tuotanto- ja palveluliiketoimintaan.

Algol Technicsin huolto- ja kunnossapitopalveluiden vuosi oli erinomainen sekä kasvun että tuloksen kannalta. Yhtiö onnistui kehittämään omaa toimintaansa myönteisellä tavalla ja kasvattamaan myös asiakaspohjaa merkittävästi. Myös tuotemyynti saavutti hyvän tuloksen. Sen sijaan projektiliiketoiminta jäi kauas myynti- ja tulostavoitteistaan, joskin tilauskanta vahvistui kohti loppuvuotta. 

Konsernin terveydenhuoltoalan yhtiöissä, Histolab Productsissa, Algol Trehabissa ja Algol Diagnosticsissa, jatkui lievästi positiivinen kasvu. Tulos oli tyydyttävällä tasolla ja selvästi parempi kuin vuotta aiemmin. 

Kuluvan vuoden aikana tehostamme toimintaa ja kehitämme organisaatiota. Tavoitteena on maltillinen kasvu ja merkittävä tulosparannus. Vuoden ensimmäisen kvartaalin kehitys on monilta osilta ollut odotusten mukainen. Näkymät ovat kuitenkin epävarmat johtuen koronapandemiasta ja sen toistaiseksi vaikeasti ennakoitavista seurauksista. 

Lisätietoja

Alexander Bargum, toimitusjohtaja, Algol Oy, puh. 040 732 3232.

Algol lyhyesti

Algol on suomalainen kaupan monialakonserni. Toimimme laajassa kansainvälisessä kumppaniverkostossa vastuullisesti yli 125 vuoden kokemuksella. Ratkaisumme parantavat teollisuuden tuotannon laatua ja turvaavat sen sujuvuutta. Terveydenhuollossa vahvistamme paremman elämän edellytyksiä.

Algol-konsernin vuoden 2019 liikevaihto oli 165 MEUR. Työllistämme lähes 500 ammattilaista kymmenessä maassa. Lue lisää: www.algol.fi.