English
Suomi

Algol-konsernin liiketoiminta kehittyi suotuisasti vuonna 2021

Tiedote 23.3.2022

Algol-konsernin liiketoiminta kehittyi suotuisasti vuoden 2021 aikana. Liikevaihto kasvoi 181 miljoonaan euroon ja liikevoitto parani 6,7 miljoonaan euroon. Konsernin kaikki tytäryhtiöt paransivat tulostaan  vuoteen 2020 verrattuna. Useimmat yhtiöistä ylittivät lisäksi niille asetetut tavoitteet.

Kasvuun ja tulosparannukseen vaikuttivat paitsi hyvä kysyntätilanne myös oman toiminnan tehostaminen. Toisaalta raaka-aineiden ja komponenttien pitkät toimitusajat rajoittivat myyntiä jonkin verran. Myös koronapandemiasta aiheutuneet rajoitukset hidastivat myyntiä erityisesti terveydenhuoltoon liittyvillä toimialoilla.

Kuluvan vuoden näkymät toistaiseksi positiiviset

Alkaneen vuoden kehitys on vaikeasti ennakoitavissa. Työvoiman saatavuuteen, toimitusaikoihin, hintakehitykseen ja koronapandemian vaikutuksiin liittyy yhä epävarmuustekijöitä. Ennen kaikkea kuitenkin Venäjän käynnistämät sotatoimet Ukrainassa ovat omiaan vaikuttamaan kielteisesti liiketoimintaamme ja yleiseen talouskehitykseen. 

Näkymät ovat Algolin kannalta kuitenkin toistaiseksi positiiviset. Algol Chemicalsissa jatkuu hyvä kysyntätilanne, Algol Technicsin tilauskanta on vahva, ja terveydenhuoltoon liittyvän liiketoiminnan tilanne näyttää ainakin pääosin normalisoituvan koronapandemiasta johtuvien häiriöiden jälkeen. 

Konsernin eri yhtiöt toimivat monella eri toimialalla ja maantieteellisellä alueella, mikä tuo tasapainoa myös epävarmoina aikoina. Kuluvan vuoden tavoitteena on maltillinen kasvu ja kannattavuuden pitäminen ennallaan.

 

 2021 2020
Liikevaihto, MEUR181 151
Käyttökate (EBITDA), MEUR 9,4 4,7
Liikevoitto (EBIT), MEUR 6,7 1,3
Tulos verojen jälkeen, MEUR 5,5 -0,2
Oman pääoman tuotto, % 22 -1
Omavaraisuusaste, % 37,5 36,9
Nettovelat, MEUR 4,4 7,8
Henkilöstömäärä, keskiarvo 463 477

Lisätietoja

Alexander Bargum, toimitusjohtaja, Algol Oy, puh. 040 732 3232.

Algol lyhyesti

Algol on suomalainen kaupan monialakonserni. Toimimme laajassa kansainvälisessä kumppaniverkostossa vastuullisesti yli 128 vuoden kokemuksella. Ratkaisumme parantavat teollisuuden tuotannon laatua ja turvaavat sen sujuvuutta. Terveydenhuollossa vahvistamme paremman elämän edellytyksiä.

Algol-konsernin vuoden 2021 liikevaihto oli 181 MEUR. Työllistämme lähes 500 ammattilaista kymmenessä maassa.