English
Suomi

Algol Chemicals asettanut vastuullisuustavoitteet lähivuosille

Tiedote 21.1.2022

Algol Chemicals on asettanut lyhyen aikavälin vastuullisuustavoitteensa vuosille 2022-2024. Tavoitteet pohjautuvat viime vuoden lopulla tehtyyn olennaisuusarvioon sekä Algol-konsernin vastuullisuustavoitteisiin. Tavoitteet tukevat lisäksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. 

“Nyt määritellyt vastuullisuustavoitteemme ovat oleellinen osa uutta liiketoimintastrategiaamme. Tavoitteilla kykenemme entistä paremmin varmistamaan turvallisuuden ja vastuullisuuden kaikessa toiminnassamme. Uskomme, että tavoitteellinen vastuullisuuden edistäminen vastaa hyvin myös sidosryhmiemme odotuksiin. Haluamme lisäksi omalta osaltamme olla auttamassa myös asiakkaitamme saavuttamaan heidän vastuullisuustavoitteensa”, Algol Chemicalsin toimitusjohtaja Kalle Kettunen toteaa. 

Tavoitteilla tähdätään kestävään resurssien käyttöön 

Vastuullisuustavoitteet kattavat sekä sosiaalisen vastuun että ympäristövastuun. Lisäksi toimintaa ohjaavat Algol-konsernin taloudellisen vastuun teemat.  

“Toimintamme ja vastuullisuustyömme tavoitteilla tähdätään hyvinvoivaan ja toimivaan työyhteisöön, kestävään energian ja resurssien käyttöön sekä toiminnan laadun jatkuvaan parantamiseen”, kertoo Päivi Autiovuori, Team Leader, HSEQ Algol Chemicalsilta. 

Vastuullisuustavoitteita määritettäessä on tunnistettu myös tärkeimmät YK:n kestävän kehityksen mukaiset tavoitteet, jotka liittyvät työn turvallisuuteen, toimitusketjun vastuullisuuteen sekä ympäristöön. 

“Voimme näiden tavoitteiden perusteella arvioida myös sitä, miten yhtiömme vaikuttaa kaikille yhteisten globaalien tavoitteiden edistämiseen. Tavoitteiden seurannan avulla voimme lisäksi kehittää omaa toimintaamme ja sen vaikuttavuutta tulevaisuudessa”, Autiovuori kertoo.

Nyt asetettuja tavoitteita arvioidaan vuosittain ja niistä kerrotaan yhtiön verkkosivustolla. Vastuullisuustavoitteiden lisäksi yhtiö noudattaa kaikessa toiminnassaan Algol-konsernin terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja laatupolitiikkaa sekä liiketoimintaperiaatteita, jotka määrittelevät eettiset periaatteet kaikkien yksiköiden ja työntekijöiden toiminnalle. 

“Edellytämme myös toimittajiemme ja alihankkijoidemme sitoutuvan näihin periaatteisiin”, Autiovuori sanoo. 

Algol Chemicalsin vastuullisuustavoitteet on julkaistu yhtiön verkkosivuilla, osoitteessa www.algolchemicals.com/fi/vastuullisuus

Lisätietoja

Kalle Kettunen, toimitusjohtaja, Algol Chemicals Oy, p. 040 5585 478.

Päivi Autiovuori, Team Leader, HSEQ, Algol Chemicals Oy, p. +358 50 588 0488.

Algol Chemicals lyhyesti

Algol Chemicals Oy yhdistää teollisuuden raaka-aineiden valmistajat ja asiakkaat, tarjoten samalla räätälöityjä toimitusratkaisuja, palveluita ja asiantuntemusta. Maailmanlaajuisten kumppanien Reach-rekisteröidyt tuotteet toimitetaan asiakkaille paikallisista varastoista. 

Yhtiö tarjoaa palveluja yli 3 000 teollisuusyritykselle Suomessa, Skandinaviassa, Baltiassa, Valko-Venäjällä, Ukrainassa, Venäjällä ja Intiassa. Lisäksi yhtiöllä on yhteisyritys Omya Algol Rus, joka toimii Venäjällä. Yhtiö kuuluu Algol-konserniin. www.algolchemicals.com/fi.