English
Suomi

Algolissa kampanjoidaan ennakkoluulojen ravistamiseksi

Tiedote 11.9.2018

Algol-konsernissa haluttiin kiinnittää huomiota viime vuosien ajankohtaiseen maahanmuutto-keskusteluun. Keväällä 2018 Suomen Pakolaisavun aloittama Olenko rasisti -kampanja tuntui oikeanlaiselta tavalta vaikuttaa tärkeään asiaan. Lisäksi yhtiössä haluttiin antaa henkilöstölle mahdollisuus osallistua merkitykselliseksi kokemaansa asiaan.

Algolin toiminnassa keskeistä on kansainvälinen kauppa, ja kumppaneina on ihmisiä eri maista ja kulttuureista. Käytännön tasolla tehtävä yhteistyö murtaa omalta osaltaan ennakkoluuloja. Näin eettisyys ja tasa-arvo eivät ole vain vastuullisuuteen liittyvää sanahelinää, vaan näkyvät työntekijöiden arjessa. Tästä huolimatta ennakkoluulot voivat olla tiedostamattomia.

"Me toimimme yhteiskunnassa, joka perustuu tasa-arvolle ja ihmisoikeuksien kunnioittamiselle. Oli hämmentävää lukea, että Suomi osoittautui kuitenkin yhdeksi Euroopan syrjivimmistä maista EU:n perusoikeusviraston tekemässä tutkimuksessa viime vuoden lopussa. Kampanjalla haluamme kiinnittää huomiota ennakkoluulojen synnyttämään syrjintään", taustoittaa Eija Holmström, Algol-konsernin Director, HR & Communications & Responsibility.

Kampanjan toteutus ideoitiin sisäisesti

Sen sijaan, että Algol olisi tehnyt perinteisen yrityslahjoituksen, yhtiössä haluttiin herättää sisäistä keskustelua ja henkilökohtaista pohdintaa tärkeän asian tiimoilta. Näin syntyi idea osallistavasta lahjoituskampanjasta. Kampanjassa henkilöstöllä on mahdollisuus valita, haluaako osallistua.

"Kaikilla työntekijöillämme on työpuhelimet. Teimme mahdolliseksi sen, että niillä voi lähettää tekstiviestin kampanjanumeroon ja lahjoittaa näin 10 euroa Algolin puolesta. Parhaimmillaan kampanjaan osallistuminen tai osallistumatta jättäminen synnyttää sisäisen pohdinnan omista ennakkoluuloista", Holmström sanoo.

Algolin yritysvastuupäällikkö Tor Edgren näkee kampanjassa tärkeänä nimenomaan osallistamisen.

"Vastuullisuustyö ei ole koskaan vain yrityksen johdon vastuulla, vaan henkilöstö osallistuu siihen omalla toiminnallaan. Oleellista tässä kampanjassa on se, että jokainen työntekijä voi konkreettisesti vaikuttaa ja osallistua tärkeäksi ja merkitykselliseksi kokemaansa asiaan". 

Keskustelua monikulttuurisuudesta

Suomessa maahanmuuttokeskustelua käydään paljolti keskittyen turvapaikanhakijoihin. Mutta olennaista on myös keskustelu monikulttuurisuudesta ja työllisyysnäkökulmasta. Eija Holmström pitää tärkeänä kampanjan laajempaa yhteiskunnallista vaikuttamismahdollisuutta.

"Haluamme kiinnittää huomion eri syiden vuoksi maahanmuuttavien työllistymisen merkitykseen yhteiskunnan hyvinvoinnin ja talouskasvun kannalta. Muuttamalla omia asenteitamme autamme maahanmuuttajia löytämään paikkansa sekä suomalaisessa työelämässä että yhteiskunnassa yleisesti", Holmström uskoo.

Algolissa kampanjoidaan syykuun ajan. Lokakuun puolella saadaan tulokset siitä, kuinka moni algolilainen teki lahjoituksen.

Lisätietoja

Eija Holmström, Director, HR & Communications & Responsibility, Algol Oy, puh. +358 40 828 5496
Tor Edgren, Group Corporate Responsibility Manager, Algol Oy, puh. +358 50 5257 625.