English
Suomi

Algol mukaan Työ ei syrji -kampanjaan

Tiedote 25.9.2018

Algol on liittynyt mukaan Elinkeinoelämän Keskusliiton Työ ei syrji -kampanjaan, jonka tavoitteena on syrjinnän vähentäminen suomalaisessa yhteiskunnassa. Algolille on tärkeää olla omalta osaltaan edistämässä työelämää, jossa yhdenvertaisuus on itsestäänselvyys.

Algol-konsernin arvoihin ja eettiseen koodiin on sisäänkirjoitettu jokaisen työntekijän oikeus tulla kohdelluksi tasa-arvoisesti. Eettiset ohjeet sitovat paitsi yhtiön työntekijöitä, myös yhteistyökumppaneita. Yhtiössä toimitaan aktiivisesti syrjimättömän työkulttuurin edistämiseksi.

"Eettiset ohjeet viedään käytäntöön koulutuksella, jonka jokainen työntekijä suorittaa säännöllisesti. Meille on tärkeää, että työntekijämme tuntevat tulevansa kohdelluksi reilusti ja oikeudenmukaisesti. Varmistamme muun muassa toistuvilla henkilöstökyselyillä, ettei kukaan työntekijöistämme koe joutuneensa häirinnän tai syrjinnän kohteeksi", kertoo Eija Holmström, Algol-konsernin Director, HR & Communications & Responsibility.

Yhtiössä uskotaan, että taustaltaan ja kokemukseltaan erilaiset työntekijät ovat liiketoiminnalle eduksi. Henkilöstön monimuotoisuus edistää myös yhteistyötä kansainvälisesti toimivassa yhtiössä.

"Algolin liiketoiminta koostuu hyvin erilaisista liiketoiminnoista, mistä syystä meille on erityisen tärkeää, että organisaatiossa on eri-ikäisiä, eri sukupuolta olevia ja eri taustoista ja maantieteellisiltä alueilta olevia työntekijöitä. Se rikastuttaa yhteistyötä ja mahdollistaa laaja-alaisen näkemyksen kulloinkin pohdinnan alla oleviin asioihin", Holmström uskoo.

Yhdenvertaisuus osana henkilöstösuunnitelmaa

Yhdenvertainen kohtelu on Algolin henkilöstöpolitiikan keskiössä. Yhdenvertaisuussuunnitelma on sisällytetty vuosittain päivitettävään henkilöstösuunnitelmaan, ja sen toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti. Erityistä huomiota kiinnitetään yhdenvertaisuuden toteutumiseen rekrytoinnissa, kouluttautumisessa, työsuoritusten arvioinnissa, työhyvinvoinnissa sekä palkitsemisessa.

"Yhdenvertaisuuden edistämiseksi on muun muassa otettu käyttöön tehtävien vaativuuden arviointi. Palkka maksetaan tehtävän vaatimusten mukaisesti sukupuolesta tai maantieteellisestä alueesta riippumatta", Holmström kertoo.

Lisätietoja

Eija Holmström, Director, HR & Communications & Responsibility, Algol Oy, puh. +358 40 828 5496.

Algol lyhyesti

Algol on suomalainen kaupan monialakonserni. Toimimme laajassa kansainvälisessä kumppaniverkostossa vastuullisesti ja 125 vuoden kokemuksella. Ratkaisumme parantavat teollisuuden tuotannon laatua ja turvaavat sen sujuvuutta. Terveydenhuollossa vahvistamme paremman elämän edellytyksiä.

Algol-konsernin vuoden 2017 liikevaihto oli 165 MEUR. Työllistämme noin 400 ammattilaista kymmenessä maassa. Lue lisää: www.algol.fi.

Lyhyesti kampanjasta

Kaikille yrityksille ja työyhteisöille avoimen Työ ei syrji -kampanjan tavoitteena on muuttaa asenteita ja tehdä syrjimättömyydestä itsestäänselvyys päivittäiseen työelämään. Mukana olevat organisaatiot sitoutuvat edistämään kaikille avointa työkulttuuria, jossa yhdenvertaisuus on itsestäänselvyys. Työ ei syrji -kampanja on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n aloitteesta toteutettu kampanja. https://eisyrji.fi/