English
Suomi

Tutustu vastuullisuusmittareihimme.

 

Raportoivan organisaation nimi: Algol-konserni

Henkilöstön määrä 2019 (ka): 454.

Toimitusjohtajan katsaus: Myynnin supistuminen ja kertaluontoiset erät heikensivät liiketulosta

Ympäristövastuu

Energian kulutus

Pääkonttorin sähkön ja kaukolämmön kulutuksen lasku vuodesta 2011 vuoteen 2019.

Algol Energian kulutus

Tulostuspaperin määrä

Tulostuspaperin väheneminen vuosina 2015-2019.

Algol Tulostuspaperin määrä

Syntyneen jätteen hyödyntämisaste

Syntyneen jätteen hyödyntämisaste vuosina 2015-2019. Luvut on kerätty konsernin Suomen toiminnoista.

Algol Jätteen hyödyntämisaste

sosiaalinen vastuu

Algol Henkilöstön määrä

Henkilöstön määrä

Henkilöstön määrä vuoden 2019 lopussa.

Algol Uuden palkatun henkilöstön määrä

Uusi henkilöstö

Uuden palkatun henkilöstön määrä vuonna 2019.

Algol Tapaturmat

Tapaturmat

Tapaturmat Algol-konsernissa vuonna 2019.

Algol Käydyt kehityskeskustelut

Kehityskeskustelut

Algol-konsernissa käydyt kehityskeskustelut vuonna 2019.

Algol Naisten osuus johdossa ja hallintoelimissä

Tasa-arvo hallintoelimissä


Naisten ja miesten osuus johdossa ja hallintoelimissä.

Algol Tasa-arvoa koskevat politiikat ja ohjelmat

Tasa-arvoa koskevat politiikat ja ohjelmat

Algolissa toteutetaan ja edistetään tasa-arvoa ja tasapuolista kohtelua. Tasa-arvosuunnitelma on osana vuosittain päivittyvää henkilöstösuunnitelmaa.

Algol Lahjusten vastaanottamista kokeva politiikka ja valvontamekanismi

Lahjusten vastaanottamisen valvontamekanismi

Olemme linjanneet ja kuvanneet lahjusten vastaanottamista koskevan politiikan ja valvontamekanismin liiketoimintaperiaatteissamme. Lue lisää.

taloudellinen vastuu

Liikevaihto alueittain (M€)

Liikevaihdon jakauma maantieteellisesti vuonna 2019.

Algol Liikevaihto alueittain

Hankittujen tavaroiden, materiaalien ja palveluiden ostot

Konsernin ostot vuosina 2015-2019.

Algol Hankittujen tavaroiden, materiaalien ja palveluiden ostot

Henkilöstön palkat ja etuudet

Konsernin henkilöstölle maksetut palkat ja etuudet vuosina 2015-2019.

Algol Henkilöstön palkat ja etuudet

Maksetut osingot

Konsernin maksamat osingot vuosina 2015-2019.

Algol Maksetut osingot

Muu yritysvastuumateriaali

Liiketoimintaperiaatteet, pdf

Laatupolitiikka,  pdf

Terveys-, turvallisuus- ja ympäristöpolitiikka, pdf

Algol Chemicalsin Turun toimipisteen turvallisuustiedote, pdf

Algol Chemicalsin Espoon toimipisteen turvallisuustiedote, pdf

 

Johtamisjärjestelmäsertifikaatit

Laatusertifikaatti ISO 9001:2015

Ympäristösertifikaatti ISO 14001:2015

Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä OHSAS 18001:2007


DNV-sertifikaatti
Vastuu Huomisesta -logo